VISI
“Menjadikan tamatan SMK Bina Putra yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dan professional dibidangnya dan berjiwa wirausaha”

MISI
1. Mengembangkan pembinaan keimanan dan ketaqwaan serta teladan akhlak mulia kepada masyarakat sekolah
2. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah
3. Meningkatkansarana dan prasarana pendidikan
4. Membekali peserta didik dengan kemampuan emosional danspiritual
5. Menanamkan budaya professional pada masyarakat sekolah