Visi

            “Menjadikan tamatan SMK Bina Putra berakhlak mulia & profesional dibidangnya”

 

Misi

            Mengembangkan pembinaan, Keimanan, Ketaqwaan, seta teladan akhlak mulia kepada maasyarakat & sekolah.

Meningkatkan mutu pendidikan & keterampilan siswa dalam menghadapi era globalisasi.